Podczas sesji radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac burmistrza w okresie od ostatniej sesji, wysłuchali także informacji skarbnika gminy o wprowadzeniu zmian w budżecie Gminy Szydłowiec na rok 2014 w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025, uchwałę o zmianach w budżecie gminy na rok 2014 a także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2015.

Po raz kolejny poruszony został temat składu powyższej komisji. W trakcie dyskusji radnych z burmistrzem okazało się, że przewodniczący tejże komisji, a także sekretarz zarabiają blisko 530 złotych. Natomiast członek 302 złote.

Dosyć ostrą dyskusję wywołała sprawa ulg dla inwestorów. Na wniosek burmistrza i naczelnik Barbary Majewskiej radni mieli wycofać uchwały mówiące o ulgach dla inwestorów uchwalone lata temu, które wedle prawa są już nieważne. Część radnych miała jednak w tej sprawie odmienne zdanie, bojąc się o potencjalnych inwestorów, a także przedsiębiorców już działających na terenie Szydłowca. Według tej grupy radnych (a najgłośniej bronili pozostawienia jeszcze tych uchwał radni: Józef Jarosiński i Maciej Kapturski) zniesienie tych uchwał, pozostawiłoby ich wszystkich bez ochrony. Wnioskowali o pozostawienie tych uchwał i popracowanie nad nowym projektem uchwały. Może to nastąpić szybko, ponieważ naczelnik Majewska stwierdziła, że ma gotowych kilka projektów. Byli też tacy, jak radni: Marek Plewa czy Paweł Bloch, którzy głosowali za uchyleniem tych uchwał. Uważali, że coś co jest niezgodne z prawem, nie ma racji bytu. Grupie radnych nie popierających zniesienia uchwał, udało się sprawę przenieść na inny czas.

Podczas sesji podjęto również uchwałę określającą program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowiec w roku 2015. Naczelnik Kazimierz Piotrowski zapewnił, że nadal funkcjonował będzie tymczasowy Punkt Przetrzymań. Mówił także o tym, że każdy mieszkaniec może na koszt Gminy wysterylizować i wykastrować swojego psa. Gmina na ten cel ma przeznaczone 6 tysięcy złotych.

Podczas ostatniej sesji w 2014 roku radni złożyli 6 zapytań i interpelacji do burmistrza Artura Ludwa.

Radna Agnieszka Ślizak, miała pretensje o brak odbioru śmieci ze wsi Omięcin w okresie świątecznym. Radny Marek Plewa pytał burmistrza Szydłowca o to kiedy będzie przygotowany audyt stanu finansów Gminy, radny jest ciekawy w jakim stanie jest obecnie Gmina Szydłowiec. Radny Józef Jarosiński zapytał czy radni wedle wcześniejszych obyczajów w tym roku również otrzymają artykuły piśmiennicze i kalendarze. Radny Krzysztof Gula pytał o możliwość naprawy ulic: Zielonej i Dworskiej. Przewodniczący Marek Koniarczy pytał o program usuwania azbestu, o przybliżenie tego programu, a także o odśnieżanie ulic osiedlowych, które według niego są zaniedbane pod względem odśnieżania.

Przewodniczący Marek Koniarczyk odczytał również kilka pism, które wypłynęły do niego w czasie między sesjami. Jedno z pism było od dyrektor SCKiS „Zamek” Małgorzaty Bernatek, która wnioskowała o zwiekszenie dotacji z Urzędu Miejskiego dla SCKiS „Zamek” z kwoty 1 milion złotych, do 1 milion 143 tysiące. Argumentowała to akurat takim zapotrzebowaniem, by SCKiS „Zamek” mógł funkcjonować tak jak do tej pory.

Jedno z pism było od Pana Stefana Wesołowskiego, który wnioskował o znalezienie i udostępnienie przez burmistrza Szydłowca pomieszczeń dla młodzieży uzdolnionej, która mogłaby zajmować się w takim pomieszczeniu: rzeźbiarstwem czy malarstwem.

Głos podczas sesji zabrali również sołtysi sołectw z Gminy Szydłowiec, którzy głównie skupili się na nieprawidłowym odbiorze śmieci, w niektórych sołectwach, jak mówią sołtysi, sami musięli sprzątać okolice koszy na śmieci.

Więcej informacji z IV sesji Rady Miejskiej po ukazaniu się protokołu z sesji.

fot. szydlowiec.pl