W skrócie wygląda to następująco:

Plan dochodów w łącznej kwocie – 54.184.387 zł

Plan wydatków w łącznej kwocie – 53.610.387 zł

Nadwyżka w wysokości – 574.000 zł

Planowane rozchody w wysokości – 574.000 zł

Rezerwy w łącznej kwocie – 1.322.000 zł

Poniżej pełna lista załączników dotyczących uchwały:

Uchwała nr 13/V/15

Tabela Nr 1 – Plan dochodów na rok 2015

Tabela Nr 2 – Plan wydatków na rok 2015

Tabela Nr 3 – Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2015

Tabela Nr 4 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015

Załącznik Nr 1 – Dotacje udzielane w 2015 roku