Polskie Państwo Podziemne były to tajne struktury państwa polskiego, istniejace w czasie II wojny światowej, od 27 września 1939r. do stycznia 1945r. (czyli do aresztowania przez NKWD komendanta głównego AK Leopolda Okulickiego). Polskie Państwo Podziemne podlegało Rządowi RP na uchodźstwie. 

75 lat później, również w Szydłowcu uczczona zostanie pamięć żołnierzy konspiracji z tamtych lat. 

26 września 2014r. w kościele św. Zygmunta w Szydłowcu o godzinie 10.30 rozpocznie się Msza św. w intencji Ojczyzny i poległych żołnierzy Podziemia, z udziałem Miejskiej Orkiestry Dętej. O godzinie 11.30 nastąpi przemarsz do Parku Niepodległości, gdzie pod pamiątkową tablicą złożone zostaną kwiaty i znicze. 

O godzinie 12.oo zaplanowane jest złożenie kwiatów w miejscu straceń w lesie w Korzonku. Ostatnim punktem szydłowieckich uroczystości będzie program artystyczny pt. „My z niego wszyscy…” przygotowany przez klasę IV 'a’ pod kierownictwem Grażyny Olesińskiej. Początek części artystycznej o godz. 12.15 w PSP nr 1 im. Jana III Sobieskiego. 

ppp