Burmistrz Artur Ludew rozmawiał na temat nowej organizacji ruchu na obwodnicy Szydłowca z Wojewodą Mazowieckim, Panem Jackiem Kozłowskim w trakcie jego wizyty w Szydłowcu 19.05.2015 roku. Wojewoda, który odpowiedzialny jest między innymi za kwestie bezpieczeństwa, zapowiedział swoją pomoc w poprawie bezpieczeństwa w obrębie obu skrzyżowań.

Zastępca Burmistrza odbył spotkanie z Kierownikiem Budowy trasy S7. Skierowano również pismo do wykonawcy, w którym wymieniono wszystkie zauważone nieprawidłowości, problemy oraz propozycję ich rozwiązania. W piśmie pojawiły się następujące wnioski:

  • ustawienie tymczasowej sygnalizacji świetlnej, nie tylko aby poprawić przepustowość skrzyżowania, ale przede wszystkim z przyczyn bezpieczeństwa,
  • ustawienie dodatkowego oznakowania pionowego A-16 poprawiającego widoczność przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej, najlepiej w formie tablicy z dodatkowymi ostrzegawczymi sygnałami świetlnymi,
  • ustawienie oznakowania dla samych pieszych, informującego o położeniu przejść, aby zminimalizować liczbę osób przekraczających DK-7 w sposób nieprawidłowy,
  • rozważenie wprowadzenia ograniczenia prędkości przed przejściami dla pieszych do 40 km/h.

Burmistrz rozmawiał także z komendantem Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu, który zobligował naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego do zweryfikowania nieprawidłowości oraz przedstawienia swoich wniosków wykonawcy.

Ponadto pracownicy Urzędu Miejskiego będą monitorowali stan bezpieczeństwa na skrzyżowaniach zlokalizowanych na obwodnicy Szydłowca.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zgłaszania zauważonych nieprawidłowości za pośrednictwem adresu urzad@szydlowiec.pl lub osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Rynek Wielki 1.