Szanowni Państwo! Zwracamy się z apelem w sprawie rozpropagowania tematu poszukiwań i identyfikacji bohaterów poległych w odsieczy Lwowa i Kresów z wojny 1918-1919 roku, pochodzących z Ziemi Radomskiej ( Gubernia Radomska z przełomu XIX – XX w., powiaty: radomski, iłżecki, kozienicki, konecki, opatowski, opoczyński i sandomierski ).

W związku z finalizacją prac nad upamiętnieniem synów Ziemi Radomskiej poległych w odsieczy Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w wojnie 1918-1919 roku, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Płd-Wsch. o/Radom poszukuje wszelkich informacji i pamiątek dotyczących tych bohaterów w celu poszerzenia listy ofiar na realizowanej Tablicy pamiątkowej oraz przygotowania publikacji o tych naszych „Orlętach”. Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w identyfikacji na terenie powiatów byłej Ziemi Radomskiej tablic z okresu międzywojennego, poświęconych ofiarom odsieczy Lwowa i Kresów Płd.- Wsch. 1918-1919 r. i wojny polsko – bolszewickiej, którzy polegli w walkach odpierając z granic państwa polskiego nawałę najeźdźców w latach 1918 – 1920 roku. Takie tablice ofiar (zał.) są najpewniejszym źródłem informacji o poległych i dlatego prosimy o próbę ich odnalezienia, lokowanych często w kościołach, budynkach użyteczności publicznych, na cmentarzach oraz pomnikach z tamtego okresu i poinformowanie nas przesyłając czytelne fotografie swoich odkryć.

Patriotyczna postawa, szacunek do drugiego człowieka, troska o upamiętnienie poległych ojców, synów i braci – to tak niewiele, a jednak tak wiele znaczy dla radomskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oraz Związku Strzeleckiego, który swym zaangażowaniem wspiera tą jakże ważną akcję.

Wszelkie informacje w ww sprawie, możecie Państwo kierować do:
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich o/Radom
Członek Zarządu – Józef Szczepanik
4szczepan@wp.pl
tel. + 48 697 709 711

Związek Strzelecki
Komendant Główny – Roman Burek
komendant@zwiazek-strzelecki.pl
tel. +48 604 219 765