Dziś odbył się odbiór prac związanych z modernizacją gminnego placu zabaw w Parku Radziwiłłowskim w Szydłowcu. Zadanie to obejmowało wymianę urządzeń oraz odnowienie nawierzchni, mające na celu poprawę bezpieczeństwa i atrakcyjności placu zabaw.

W ramach modernizacji, wykonawca, firma COMES Sokołowscy Spółka Jawna, dokonał naprawy miejsc z uszkodzoną nawierzchnią bezpieczną na placu zabaw. Dzięki temu, dzieci korzystające z tego miejsca będą mogły cieszyć się nową, bezpieczną powierzchnią, która ma zapewnić im komfort i ochronę przed ewentualnymi urazami. Została zamontowana m.in. całkiem nowa huśtawka na miejsce starej i nowe siedziska przy stolikach.

Całkowity koszt przeprowadzonych prac wyniósł 14.360,00 zł i został sfinansowany ze środków budżetu Gminy Szydłowiec. Inwestycja ta stanowi ważny krok w rozwoju infrastruktury rekreacyjnej w mieście, dając mieszkańcom, zwłaszcza najmłodszym, możliwość korzystania z nowoczesnego i atrakcyjnego placu zabaw.

Warto podkreślić, że oprócz wykonawcy, również pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg wnieśli swój wkład w realizację tego projektu.