W nawiązaniu do przedstawionego problemu zawartego w przesłanym e-mailu, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje że, lustro drogowe U-18b o zwiększonym kącie obserwacji, zamontowane przy skrzyżowaniu ulic 1-go Maja i Kościuszki w Szydłowcu, posiada Aprobatę Techniczną I B D i M Nr AT/2006-03-2010/1 wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, ul. Instytutowa 1. W/g wymienionej Aprobaty Technicznej, Instytut Badawczy Dróg i Mostów stwierdza pozytywną ocenę techniczną i przydatność wyrobu budowlanego lustra drogowe, do stosowania w budownictwie – w inżynierii komunikacyjnej. Aprobata Techniczna została wydana w dniu 08 marca 2006 r. z ważnością do 08 marca 2016 r. W związku z powyższym lustro nie będzie wymienione.