Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szydłowcu serdecznie zaprasza 25 maja 2023r. w godz. 9-13 na  badania logopedyczne  przeprowadzane u niemowląt.

Logopeda podczas badania oceni występujące takie odruchy jak: ssania, połykania, zwracania, kąsania, odruch żuchwowy, wypychania języka, lizania oraz  odruchy wargowe: szukania, zwierania, otwierania. Sprawdzi także ,czy  część odruchów zanikła robiąc miejsce następnym ważnym odruchom. Oceni również stan    i budowę jamy ustnej, która mimo, iż w tym okresie pełni rolę wyłącznie pokarmową, to jej sprawność decyduje o dalszym rozwoju mowy dziecka. Logopeda podczas badania jamy ustnej sprawdzi budowę podniebienia, bowiem zdarzają się przypadki ukrytych rozszczepów podniebienia. Zwróci uwagę również na  sposób oddychania  niemowlaka, występowanie głużenia, gaworzenia oraz reakcje słuchowe.              

Wczesną interwencją logopedyczną   w szczególności objęte być powinny dzieci:

  • Urodzone przez cesarskie cięcie 
  • Urodzone przedwcześnie
  • Z niską masą urodzeniową
  • Z obciążonym wywiadem okołoporodowym
  • Mające kłopoty ze ssaniem, gryzieniem lub żuciem pokarmów
  • Oddychające przez usta, mające często otwartą buzię, wysunięty język
  • Mające ograniczone ruchy języka
  • Mające zbyt dużą wrażliwość tylnej części języka objawiającą się częstym dławieniem, występowaniem odruchu wymiotnego
  • Nadmiernie śliniące się
  • U których występują parafunkcje, czyli nawyki takie jak: zbyt długie ssanie smoczka i korzystanie z butelki, ssanie  palca, pieluszki.

Należy pamiętać o tym, iż rozwój mowy nie zaczyna się w chwili, gdy dziecko zaczyna mówić pełnymi zdaniami. Wczesna interwencja logopedyczna daje szansę usprawniania funkcji pokarmowych oraz komunikacyjnych, wyrównania deficytów i przygotowania aparatu artykulacyjnego do prawidłowego podjęcia funkcji mowy.

Serdecznie zapraszamy 

Zapisy telefoniczne na badanie dzieci w wieku 0-12 msc.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szydłowcu

Tel.698668563 w godz. 8-16

Tel. (048) 617-10-01 lub (048) 617-14-51

Badania zostaną przeprowadzone przez:

Katarzyna Świercz-neurologopeda

Wioletta Kotwica-neurologopeda