Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szydłowcu serdecznie zaprasza 24.02.2020r. w godz. 9.00 – 13.00 na badania logopedyczne przeprowadzane u niemowląt.

Neurologopeda podczas badania oceni takie odruchy jak: ssania, połykania, zwracania, kąsania, odruch żuchwowy, wypychania języka, lizania, a także odruchy wargowe: szukania, zwierania, otwierania.

Sprawdzi także, czy część odruchów zanikła robiąc miejsce następnym ważnym odruchom. Oceni również stan i budowę jamy ustnej, która mimo, iż w tym okresie pełni rolę wyłącznie pokarmową, to jej sprawność decyduje o dalszym rozwoju mowy dziecka.

Neurologopeda podczas badania jamy ustnej sprawdzi budowę podniebienia, bowiem zdarzają się przypadki ukrytych rozszczepów podniebienia. Zwróci uwagę również na sposób oddychania niemowlaka, występowanie głużenia, gaworzenia oraz reakcje słuchowe. Wczesną interwencją logopedyczną w szczególności objęte być powinny dzieci:

  • Urodzone przez cesarskie cięcie lub porodem kleszczowym
  • Urodzone przedwcześnie
  • Z niską masą urodzeniową
  • Z obciążonym wywiadem okołoporodowym
  • Mające kłopoty ze ssaniem, gryzieniem lub żuciem pokarmów
  • Oddychające przez usta, mające często otwartą buzię, wysunięty język
  • Mające ograniczone ruchy języka
  • Mające zbyt dużą wrażliwość tylnej części języka objawiającą się częstym dławieniem, występowaniem odruchu wymiotnego
  • Nadmiernie śliniące się
  • U których występują parafunkcje, czyli nawyki takie jak: zbyt długie ssanie smoczka i korzystanie z butelki, ssanie palca, pieluszki.

Należy pamiętać o tym, iż rozwój mowy nie zaczyna się w chwili, gdy dziecko zaczyna mówić pełnymi zdaniami. Wczesna interwencja logopedyczna daje szansę usprawniania funkcji pokarmowych oraz komunikacyjnych, wyrównania deficytów i przygotowania aparatu artykulacyjnego do prawidłowego podjęcia funkcji mowy.

Serdecznie zapraszamy

Zapisy na badanie dzieci w wieku 0-12 miesiąca życia- w sekretariacie Poradni, ul. Kościuszki 185 lub telefonicznie: 48 617 14 51 lub 48 617 10 01 w godz. 8-16.

Badania odbędą się w nowych pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu, przy ul. Kościuszki 170 (budynek naprzeciwko poczty, parter)