Dla przypomnienia Blok do potęgi trzeciej realizowany jest przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki przy współpracy z Towarzystwem Aktywnych Kulturalnie PROJEKTORIAT, Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu ZAMEK oraz „Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” – „Ognisko Dudziarska” w Warszawie.

 

 

tekst i zdjęcia: Monika Ługowska TAK PROJEKTORIAT

więcej info na stronie http://blokdopotegitrzeciej.blogspot.com/