14 listopada odbył się odbiór robót polegających na budowie altany w miejscowości Łazy, w ramach zadania inwestycyjnego.

Całkowita wartość zadania wyniosła 24 391,75 zł, w tym z budżetu gminy Szydłowiec, z puli przeznaczonej na fundusz sołecki sołectwa Łazy w kwocie 14 391,75 zł, a także dofinansowane z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” 10 000,00 zł.

Budowa altanki przyczyni się do integracji społeczności. Mieszkańcy Łazów mają nowe miejsce do spotkań i rozmów dotyczących spraw sołeckich.

Prace były realizowane przez mieszkańców sołectwa Łazy, oraz pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

Altana powstała w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa altany wiejskiej w miejscowości Łazy, gmina Szydłowiec, w ramach infrastruktury sołectwa w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców – pobudzenie aktywności obywatelskiej”.

Info i foto. Urząd Miejski w Szydłowcu