W dalszej części czytamy: Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi regulaminu i procedury tego, moim zdaniem bardzo dobrego narzędzia partycypacyjnego. Budżet obywatelski daje Państwu możliwość zdecydować, na co zostaną wydane gminne pieniądze. To także sposób, by świadomie wpływać na zmianę wizerunku naszego miasta i gminy. Jego niekwestionowaną zaletą jest fakt, że finansowane są tylko te projekty, które Państwo w drodze głosowania uznają za ważne. Istotą budżetu obywatelskiego jest również aspekt społeczny. Procedura wyłaniania projektów do realizacji mobilizuje do aktywności obywatelskiej, jest okazją do spotkań, rozmów i budowania więzi społecznej, do czego również serdecznie wszystkich Państwa zachęcam. Zapraszam do aktywnego uczestniczenia w tworzeniu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec na 2017 rok.

Z wyrazami szacunku Burmistrz Szydłowca Artur Ludew

Terminy zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, ich weryfikacji, głosowania i ogłoszenia jego wyników określa się następująco:

– od 4 kwietnia do 31 maja – zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec przez mieszkańców;

– od 1 czerwca do 10 lipca – weryfikacja zgłoszonych projektów;

– do 6 lipca – podanie do publicznej wiadomości wykazu punktów, w których odbywać się będzie głosowanie;

– do 15 lipca – opublikowanie listy projektów dopuszczonych do głosowania;

– od 16 lipca do 14 sierpnia – głosowanie mieszkańców;

– od 16 sierpnia – weryfikacja i liczenie głosów oddanych w głosowaniu;

– do 15 września – ogłoszenie wyników głosowania.

Szczegółowe informacje (regulamin, wzory dokumentów) dostępne na stronie www.budzetobywatelski.szydlowiec.pl