Informację o tej inwestycji portal Nasz Szydłowiec otrzymał na skrzynkę mailową anonimowo. Identycznego maila otrzymały również inne lokalne media. 

Portal Nasz Szydłowiec chcąc być fair skierował w tej sprawie zapytanie do burmistrza Szydłowca Artura Ludwa, za odpowiedź już teraz serdecznie dziękujemy. Nie da się ukryć, że rozjaśniła ona sytuację. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w anonimowym mailu otrzymaliśmy bardzo obszerne informacje na temat niedoszłej inwestycji. W mailu był prawdopodobny plan budynku z basenem, a także dokumenty informujące o tym, że właściciel gruntu gdzie miałaby stanąć inwestycja złożył „Wniosek o ustalenie warunków zabudowy”. Wniosek wpłynął do burmistrza Szydłowca – 13 stycznia 2015 roku. W anonimowym mailu pojawił się również zarzut, że budowa fermy norek miała być dla władz miejskich większym priorytetem niż wspomniany ośrodek. Na wszystkie przedstawione wątpliwości odpowiedział burmistrz Artur Ludew. Pełna treść odpowiedzi poniżej:

Szanowny Panie Redaktorze, odpowiadając na Pańskie pytania skierowane do mnie drogą mailową w dniu 27 października informuję Pana, że według mnie inwestycja, o którą Pan pyta – budowa obiektu rehabilitacyjno – leczniczego, nie została zrealizowana ponieważ, z tego co ustaliłem w rozmowie z Wnioskującym, złożony do Urzędu Miejskiego wniosek o ustalenie warunków zabudowy, miał charakter poglądowy.

Pamiętajmy, że żyjemy w Państwie prawa, które obowiązuje zarówno obywateli, jak i Urząd Miejski. Przepis art.52 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa szczegółowo wymogi formalne o ustalenie warunków zabudowy. Wniosek, który został złożony do Urzędu Miejskiego w dniu 13.04.2015 o ustalenie warunków zabudowy zawierał braki formalne. Na podstawie art. 64 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku ze stwierdzeniem niekompletności wniosku, w celu usunięcia wad wniosku, wnioskujący pismem z dnia 11.06.2015 został wezwany do uzupełnienia wniosku. Jednak czynności tej zaniechał. Ponadto informuję, że zgodnie z art. 58 Kodeksu postępowania administracyjnego organ – w tym przypadku Urząd Miejski, w razie uchybienia terminu wynikającego z braku uzupełnienia wniosku przez Wnioskodawcę w terminie 7 dni, może przywrócić termin na prośbę zainteresowanego.

Obecnie jestem po rozmowie z Wnioskującym, z którym wspólnie ustaliliśmy, że w przypadku pojawienia się możliwości inwestycyjnych na jego terenie, Urząd Miejski, w ramach obowiązujących przepisów, dołoży wszelkich starań, ażeby inwestycje to mogły być zrealizowane. Dołożenie wszelkich starań ze strony Urzędu Miejskiego, dotyczy również każdej innej osoby czy przedsiębiorstwa, które będzie chciało zainwestować w Szydłowcu

Jeżeli chodzi o Pańskie pytanie – czy ferma norek była priorytetem, odpowiadam, że nie była. Każde postępowanie administracyjne jest procedowane przez organ w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, który określa m.in. terminy załatwienia spraw. Organ nie dzieli spraw na łatwe czy trudne.

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew”