Burmistrz Szydłowca we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Radomiu rozpoczyna cykl spotkań w ramach szkoły lokalnych liderów skierowanej do osób chcących wzmocnić świadomość swoich celów społecznych oraz mocnych i słabych stron.

Uwzględniając swój osobisty kontekst lidera na bazie lokalnego potencjału do współpracy podejmować będą efektywne działania społeczne na rzecz lokalnego środowiska.

Dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnicy:

  • zdefiniują swoją misję społeczną oraz cele działania na pięć lat,
  • zwiększą świadomość swoich mocnych stron i obszarów do doskonalenia,
  • będą potrafili zbudować zespół współpracowników oraz zarządzać nim,
  • będą efektywnie zarządzać sobą i zespołem w czasie.
  • Będą skutecznie komunikowali się z lokalną społecznością, potrafili angażować inne osoby / grupy / organizacje do realizacji wspólnych celów.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy liderów lokalnych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, sołtysów, przedstawicieli rad sołeckich, kół gospodyń wiejskich, lokalnych społeczności.

Szkolenie obejmuje cztery spotkania po cztery godziny. Każde szkolenie trwa od godz. 16.00 do godz. 20.15.

I szkolenie – 28 lutego                      II szkolenie – 13 marca

III szkolenie – 27 marca                        IV szkolenie – 10 kwietnia

Miejsce szkolenia: Szydłowiec, ul. Kolejowa 36 (Centrum Obsługi Inwestora)

Szkolenia prowadzone będą metodami aktywnymi w oparciu o zaangażowanie uczestników z uwzględnieniem zasad uczenia osób dorosłych.

W ramach szkolenia wykorzystane zostaną m.in. metoda studium przypadku, dyskusje i burze mózgów, ćwiczenia indywidualne i grupowe.

info: UM Szydłowiec