Wieś sołecka ok. 10 km na południe od Szydłowca (drogą powiatową 34381), leży na zachód od Majdowa, wśród lasów majdowskich.

Droga 34482 prowadząca z Majdowa do Ciechostowic przecina malowniczą rzekę Oleśnicę. W pobliżu Ciechostowic znajduje się najwyższe w okolicy wzniesienie Altana (408 metrów n.p.m.) oraz rezerwat przyrodniczy. W czasie II wojny światowej, w latach okupacji, lasy stały się miejscem pobytu i miejscem walk oddziałów partyzanckich. W akcji „Burza”, partyzanckie oddziały Armii Krajowej z terenu całej Polski spieszyły na pomoc walczącej Warszawie. Często na swojej drodze spotykały wojsko niemieckie, z którym musiały stoczyć walkę. 27 VIII 1944 roku oddział ze zgrupowania partyzanckiego Armii Krajowej Obwodu Kozienice pod dowództwem kpt/ mjr. „Brzozy”- Józefa Pawlaka, por. „Huragana” – Kazimierza Aleksandrowicza, ppor. „Marii” – Ignacego Pisarskiego, ppor. „Longina” – Jerzego Dąbkowskiego został zaatakowany przez wojsko niemieckie i stoczył walkę w lasach w okolicy Ciechostowic. Siły wroga były przeważające, a zagrożenie powiększał fakt, że część zbiegłych z niewoli niemieckiej żołnierzy radzieckich, którzy znaleźli się w polskim oddziale partyzanckim, w czasie bitwy zdradziła, przechodząc na stronę niemiecką do „własowców”. Poległo w niej 8, a według innych źródeł 16 partyzantów (wśród nich syn szydłowieckiego organisty Kazimierz Pająk – „Granat”), 19 zostało rannych. Udało się jednak partyzantom wydostać z okrążenia i odmaszerować do miejsca koncentracji. W 1967 roku dokonano poświęcenia pomnika, który stanął w miejscu walki na zbiorowej mogile poległych partyzantów. Odtąd rokrocznie w rocznicę bitwy spotykają się tu po mszy św. dawni uczestnicy bitwy, ich rodziny i przyjaciele.