Wieś na północ od granicy Szydłowca, ciągnie się na wschód od obwodnicy – trasy E-7, wzdłuż drogi gminnej 3441.

Szydłówek jest wsią podzieloną na dwie części: Szydłówek Pod Lasem oraz Szydłówek Wieś. Na południe od drogi Szydłowiec – Jastrząb położona jest Kolonia Szydłówek i Szydłówek Pod Lasem. W miejscowościach tych mieszka łącznie prawie 800 osób. Czynne są tu wyrobiska piaskowca i zakłady obróbki kamienia.