Cztery godzinny trwała czwartkowa sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu 26 października 2017 roku. 

Przez większość czasu spokojna do czasu punktu dotyczącego „interpelacji i zapytań radnych” oraz „spraw różnych”.

Wtedy to zaczęły się utarczki słowne pomiędzy radnymi Wspólnoty Ziemi Szydłowieckiej: Maciejem Kapturskim i Pawłem Blochem, a radnym przewodniczącym komisji rewizyjnej Adamem Pietrasem. Z biegiem czasu do dyskusji dołączyli inni.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem video, na którym wysłuchacie tej utarczki, a także dowiecie się o kilku interpelacjach radnych i odpowiedziach burmistrza. Zdaje się, że każdy poruszony na nagraniu temat powinien być ważny dla mieszkańców gminy Szydłowiec.

VIDEO powyżej.

Podczas sesji radni podjęli również uchwały w sprawie:
a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018;
b) uchwalenia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.;
c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2017 – 2030;
d) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2017;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych;
g) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego;
h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Sadku;
i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu;
j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu;
k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletnie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Roweckiego ,,Grota” w Wysokiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Stefana Roweckiego ,,Grota” w Wysokiej;

l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie;
m) określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec;
n) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjmowania do Schroniska dla zwierząt w Pabianicach bezdomnych psów z terenu gminy Szydłowiec.