W ramach projektu kluczowego w ubiegłym roku odrestaurowano Ratusz Miejski, odnowiono nieużywany od lat budynek Hotelu „Pod Dębem”, wybudowany Centrum Multimedialno – Biblioteczne na ulicy Kolejowej.

Najbliższe 14 miesięcy (liczone od rozpoczęcia prac) to czas szydłowieckiego zamku i całego placu, który mamy wokół niego.

Co czeka szydłowiecki zamek?: Remont i konserwacja zespołu zamkowo – parkowego w Szydłowcu (prace budowlane wewnątrz i na zewnątrz budynku), zagospodarowanie parku przy zamku oraz utworzenie Pracowni Historii Szydłowca i ośrodka konferencyjno – seminaryjnego w zamku.

Szydłowiecki zamek po renowacji i ukończeniu zaplanowanych prac odzyska swoją dawną świetność. Zostanie gruntownie wyremontowana cała elewacja zamku z reprezentacyjnymi schodami od strony wschodniej, wieżą bramną, murem kurtynowym, loggiami i galeriami zewnętrznymi i wewnętrznymi, dziedziniec otrzyma odwodnienie i nową nawierzchnię. Gruntownemu remontowi i pracom konserwatorskim poddane będzie wnętrze zamku. Otrzyma on nowe instalacje wewnętrzne, łącznie z ułatwieniami komunikacyjnymi dla niepełnosprawnych, w tym windą. Zrewitalizowane będzie także najbliższe i dalsze otoczenie zamku. Zostanie uporządkowana wyspa zamkowa i Park Radziwiłłowski. powstanie nowe ogrodzenie od strony ulicy gen. Sowińskiego, uporządkowany zostanie Park Radziwiłłowski. Ułożone zostaną nowe alejki, nasadzone nowe krzewy i drzewa, od strony ulicy Ogrodowej powstanie plac zabaw dla dzieci. Cały teren otrzyma nowe oświetlenie, powstanie także nowe ogrodzenie od strony ul. Sowińskiego. Wyspa z zamkiem będzie iluminowana. Kompleks zamkowy zamieni się w „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki – Zamek w Szydłowcu”, obejmujące zarządzane przez marszałka województwa Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych i instytucje miejskie – centrum kultury, utworzoną uchwałą Rady Miejskiej z roku 2007 Pracownię Historii Szydłowca, centrum szkoleniowo– konferencyjne. Aby nie naruszyć substancji zabytkowej i nie ingerować w historyczny charakter budowli, prace będą prowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Co o tym sądzicie? Czy wreszcie doczekamy się zmiany wizerunku naszego wspaniałego zabytku jakim jest szydłowiecki zamek? 

Szydłowiec wizualnie zmieni się naprawdę w piękne małe miasteczko, może to zaczątek lepszych czasów dla Szydłowca?

Nie wolno przecież zapomnieć, że oprócz wspomnianych wcześniej obiektów, a także zamku w którym prace zaczna się niebawem, czeka nas jeszcze kilka innych zmian. 

Chodzi o rewitalizację centrum Szydłowca (wymiana lamp, oświetlenia publicznego, oznakowanie miejsc historycznych i zabytkowych, utworzenie oaz zieleni na płycie Rynku Wielkiego wraz z małą architekturą, uporządkowanie odprowadzania wód odpadowych z rur spustowych budynków do sieci kanalizacji deszczowej) oraz zagospodarowanie Skweru Staromiejskiego i deptaka wzdłuż ulicy Radomskiej.

Wielu mieszkańców Szydłowca czeka na te zmiany!

 

Wybrano już firmy które wykonają prace remontowe budynku zamku, zagospodarowanie parku Radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej oraz firmę która będzie nadzorowała.

Pierwsze zadanie czyli prace remontowe budynku zamku wykona Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Remar” Rafał Makowski z Orońska za kwotę – 5.990.205.61  złotych brutto.

Drugie zadanie czyli zagospodarowanie parku Radziwiłlowskiego i wyspy zamkowej wykona Konsorcjum Firm – Lider: Renova Sp.Z.o.o. z Warszawy – Uczestnik: ART-KON Budownictwo – Konserwacja – Projektowanie Sławomir Wszoła z Zamościa za kwotę- 2.702.494,50 złotych brutto

Nazdzorować oba zadania będzie warszawska firma MBJ Corporation Sp.Z.o.o. za kwotę łączną – 154.980,00 złotych brutto.

 

Jak widać koszta są dość spore, miejmy jednak nadzieję że wszystko się naszemu miastu opłaci i jak już zostało wspomniane będzie to początek lepszych czasów dla Szydłowca.