Spis dotychczas zdigitalizowanych zbiorów RCB-M SCKiS-Zamek:

Polska lotnicza 1937

Księga chwały piechoty 1939

Pamiętnik kielecki. Zbiór prac ku czci Adama Mickiewicza

Mikołaj Kopernik 1924

Walka o szkołę polską 1930

 

Mapa sztabu generalnego – Szydłowiec i okolice z roku 1830

 

Birkenmajer L.A.

Stromata Copernicana 1924

 

Birkenmajer L.A.

Mikołaj Kopernik jako uczony, twórca, obywatel 1923

 

Bursche

E. Konkordaty 1930

 

 

Bystroń J.

Dzieje obyczajów w dawnej Polsce T. 1

 

Czar J.

Dzieje kobiety 1935

 

Drewnowski K i in.

Profesor Ignacy Mościcki życie i działalność na polu nauki i techniki 1934

 

Kalita K.

Ze wspomnień krwawych walk. 1913

 

Kieszkowski J.

Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki T.1 i 2 1912

 

Kormanowa Ż.

Bracia polscy 1560-1570 1929

 

Kossak W.

Wspomnienia 1913

 

Kotarski S

Opatów w latach 1861-1864 1935

 

Kutrzeba S.

Polska Akademia Umiejętności 1939

 

Leśniewski Cz.

Stanisław Staszic jego życie … 1926

 

Loho-Sobolewski J.

Prawo opiekuńcze w dawnej Litwie 1937

 

Łoziński W.

Prawem i lewem T. 1 i 2 1904

 

Łuniński E.

Napoleon 1911

 

Łytkowski J.

Józef de Maistre a Henryk Rzewuski 1925

 

Mole V.

Historia sztuki starochrześcijańskiej i wczesnobizantyjskiej 1931

 

Niemcewicz J.U.

O wolnym mularstwie w Polszcze 1930

 

Rybarski R.

Marka polska i złoty polski 1922

 

Schmitz P.

Wszechislam

 

Smoleński W.

Szkoły historyczne w Polsce 1898

 

Wasiutyński J.

Kopernik:twórca nowego nieba 1938

 

Żeromski S

Puszcza Jodłowa 1926

digi2

digi3

digi4

digi5

digi6