Prezeska Zarządu Fundacji Monika Łukomska Bekiel planuje po uprzednim wyremontowaniu obiektu zorganizować tam placówki oświatowe. Liczy również na współpracę z mieszkańcami sołectwa w zakresie przedsięwzięć kulturalnych.

Na wniosek sołtysa lub rady sołeckiej obiekt będzie mógł być wykorzystywany na potrzeby mieszkańców Wysocka. Zgodnie z ustaleniami z przyszkolnego boiska będzie korzystała Fundacja, jak i mieszkańcy sołectwa.

info: UM Szydłowiec/Facebook