W środę w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu zawarto 35 umów z samorządami. Podpisał je Marek Ryszka, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w obecności minister Klimatu i Środowiska, Anny Moskwy.

Licznie stawili się przedstawiciele samorządów z powiatów radomskiego i szydłowieckiego. W sumie Fundusz zawarł 35 umów na łączną kwotę blisko 2,5 miliona złotych. Gminy otrzymały pieniądze na zadania związane z edukacją ekologiczną, usuwaniem azbestu oraz modernizacją oświetlenia i źródeł ciepłą.

Cztery gminy z powiatu szydłowieckiego skorzystały z programu, otrzymując łącznie dotację w wysokości 199.952,00 złotych. Gminy: Szydłowiec, Mirów, Chlewiska i Jastrząb otrzymały wsparcie finansowe na utylizację azbestu, a niektóre z nich dodatkowo otrzymały środki na organizację pikniku ekologicznego

Dotacje, jakie otrzymały gminy z powiatu szydłowieckiego:

  • Gmina Szydłowiec – 34.999,00 złotych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
  • Gmina Mirów – 35.000,00 złotych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest i 30.000,00 złotych na organizację pikniku ekologicznego.
  • Gmina Chlewiska – 34.953,00 złotych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
  • Gmina Jastrząb – 35.000,00 złotych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest i 30.000,00 złotych na organizację pikniku ekologicznego.

Info i foto Starostwo Powiatowe w Radomiu