W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” oraz programu „Mazowsze dla Czystego Powietrza”, gminy z powiatu szydłowieckiego otrzymały dofinansowanie na realizację projektów.

Dzisiaj, 2 czerwca burmistrz Szydłowca Artur Ludew i skarbnik Iwona Czarnota podpisali umowę z wicemarszałkiem województwa mazowieckiego Rafałem Rajkowskim na realizację projektów.

Wśród gmin, które otrzymały dofinansowanie znajduje się gmina: Szydłowiec, Orońsko, Jastrząb, Chlewiska

W ramach mazowsza dla sołectw gminy otrzymały pieniądze na zadania: 

Gmina Szydłowiec

 • budowa altany wiejskiej w miejscowości Łazy w gminie Szydłowiec – 10 000,00 zł
 • zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jankowicach w gminie
  Szydłowiec – 5 000,00 zł
 • modernizacja gminnego placu zabaw w miejscowości Wysoka w gminie
  Szydłowiec – 10 000,00 zł

Gmina Chlewiska

 • dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Stanisławów – 10 000,00 zł
 • budowa placu zabaw w miejscowości Koszorów – 10 000,00 zł

Gmina Jastrząb

 • budowa chodnika przy drodze powiatowej w Gąsawach Plebańskich – 10 000,00 zł
 • budowa świetlicy wiejskiej w Lipienicach Górnych – kolejny etap – 10 000,00 zł

Gmina Orońsko

 • zakup i montaż wiaty przystankowej oraz luster drogowych dla sołectwa – 10 000,00 zł
  Chronówek
 • zakup i montaż lamp solarnych wraz z słupami i fundamentami dla – 10 000,00 zł
  sołectwa Helenów
 • budowa placu zabaw w sołectwie Chronów – 10 000,00 zł
 • budowa placu zabaw w sołectwie Dobrut – 10 000,00 zł

W ramach programu „Mazowsza dla czystego powietrza” gmina Szydłowiec zgodnie z podpisaną umową pt. „Opracowanie analizy przedinwestycyjnej dla infrastruktury wykorzystującej energię wodną w gminie Szydłowiec” otrzymała 45 000,00 zł.

foto. Urząd Miejski w Szydłowcu