Gmina Orońsko otrzymała wsparcie finansowe z Samorządu Województwa Mazowieckiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orońsku w wysokości 136 238 zł.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup uniwersalnych narzędzi hydraulicznych – pompy, nożyc hydraulicznych, rozpieracza kolumnowego, rozpieracza ramieniowego wraz z kompletem węży. Dzięki otrzymanej pomocy zostanie zakupionych 7 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka. W skład kompletu wchodzą: hełm strażacki z latarką, buty strażackie, ubranie specjalne, rękawice specjalne.

Ponadto dzięki otrzymanemu wsparciu remontowi poddany zostanie garaż w OSP. W ramach planowanych prac wymianie zostaną poddane okna, przeprowadzona zostanie miejscowa naprawa dachu oraz remont pomieszczenia garażowego polegający na skuciu istniejącego tynku, poprawa instalacji elektrycznej, położenie nowego tynku oraz odmalowane ścian.

info: Gmina Orońsko