Dwadzieścia organizacji pozarządowych z terenu miasta i gminy Szydłowiec otrzymało dofinansowanie od Burmistrza Szydłowca na zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania własnego gminy wynikającego z zapisów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Burmistrz Artur Ludew spotkał się z przedstawicielami organizacji 6 lutego, aby oficjalnie przekazać umowy dotacyjne. Na dofinansowanie wypoczynku zimowego przeznaczono 35.000 zł.

Dotację otrzymali:
– UKS „TĘCZA” przy PSP w Wysokiej – Zakręceni na punkcie zimy,
– UKS „SPARTAKUS” przy PSP im. Jana Pawła II w Szydłowcu – obóz narciarski „Podhalańskie Szusowanie”,
– Parafialny Zespół „CARITAS”, Szydłowiec – Słońce w sercu, śnieg na dłoniach,
– Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Szydłowcu – „Przezimuj w filharmonii”,
– Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych – Zamek, Szydłowiec „Ferie z Inicjatywą”,
– Fundacja Wspierania Karate Matsushima Polska „MUSHIN”, Szydłowiec – XV Akademia,
– Zimowa Karate Kyokushin Matsushima pod hasłem: „Ferie z Karate Kyokushin”,
– UKS „JUNIOR” przy PSP w Majdowie – wyjazd na narty w góry połączony ze zwiedzaniem,
– Stowarzyszenie Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Szydłowiec – Ferie z pomysłem,
– Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu „Viktoria”, Szydłowiec – „Kick-Boxing sposobem na poprawienie własnej sprawności”,
– Rodzinna Akademia Sportu, Szydłówek – Zimowa Siatkówka z RAS,
– Stowarzyszenie MKS „Szydłowianka”, Szydłowiec – Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec,
– Fundacja PRO EDU CADIS Szydłowiec, – Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec,
– Klub Sportowy ALTERNATYWA, Szydłowiec -„Z szachami – z górki”,
– Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe, Szydłowiec – „Ferie na sportowo 2020”,
– Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec” – Zimowe ferie na sportowo,
– Porozumienie Samorządowo – Gospodarcze, Szydłowiec – Obóz rekreacyjno-szkoleniowy „Ferie czas na sport i zabawę”,
– Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie – Ferie z OSP Majdów,
– Fundacja Inicjatyw Medialno – Kulturowych STREFA JP2,- Ciepło – zimne półkolonie ze STREFĄ JP2,
– Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Oddział Szydłowiec – „Poznawanie narodowej historii”,
– „Związek Strzelecki”, Oddział Szydłowiec – Sobą być, zdrowo żyć zima 2020.

Tego dnia Burmistrz rozdał również umowy na dofinansowanie zadania publicznego –
„Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec”. Na ten cel zostało przeznaczone 30.000 zł. Dofinansowanie otrzymały następujące organizacje:
– Fundacja Wspierania Karate Matsushima Polska „MUSHIN”, Szydłowiec – Sport to nie tylko boisko lub sala treningowa,
– Fundacja PRO EDU CADIS Szydłowiec – Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec,
– Stowarzyszenie MKS „Szydłowianka” Szydłowiec – Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec,
– Parafialny Zespół „CARITAS”, Szydłowiec – Przez sport ćwiczysz ducha,
– UKS „REKORD”, Szydłowiec – Aktywność fizyczna w czasie wolnym od nauki – lubimy pływać,
– Klub Sportowy ALTERNATYWA, Szydłowiec „Pokochaj szachy!”,
– Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie – Rozwijanie sportowych zainteresowań wśród strażaków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Majdów.,
– UKS „SPARTAKUS” przy PSP im. Jana Pawła II w Szydłowcu – Wyżej, mocniej, dalej,
– Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec” Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci z rocznika 2009 – 2010 w ramach międzynarodowego sportowego spotkania młodzieży Szydłowiec 2020 r.,
– Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu „Viktoria”, Szydłowiec – Kick – boxing – aktywną walką z nałogami,
– UKS OLIMP przy ZSO im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu – Step by Step w Sienkiewiczu,
– Rodzinna Akademia Sportu, Szydłówek – Zostań siatkarzem,
– UKS „JUNIOR” przy PSP w Majdowie – Walczymy z nudą i bezczynnością,
– UKS „KORONA” przy PSP nr 1 z Oddz. Integracyjnymi w Szydłowcu – Elementarne pływanie,
– Fundacja Inicjatyw Medialno – Kulturowych STREFA JP2, Sz-c – Wyraź To tańcem! – aktywizacja młodych. Edycja II,
– UKS „TĘCZA” przy PSP w Wysokiej Tenis stołowy – Spotkajmy się przy stole.

info: UM Szydłowiec