Gmina Szydłowiec pozyskała 100 tys. zł na drogi w miejscowościach Sadek i Długosz. Urząd Miejski w Szydłowcu w styczniu br. złożył wnioski o dofinansowanie zadań drogowych do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Samorząd Wojewódzki podjął pozytywną dla naszej gminy decyzję i w związku ze złożonymi wnioskami, Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą z dnia 10 kwietnia 2018 r. przyznał dotację ze środków budżetu Województwa z przeznaczeniem na realizację dwóch przedsięwzięć pn:

  • „Przebudowa drogi gminnej nr 373 w miejscowości Długosz gmina Szydłowiec na odcinku od ul. Północnej do nowej nawierzchni” w wysokości 78 000zł
  • „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec” w wysokości  22 000 zł.
    Gmina Szydłowiec ogłosiła już przetarg na realizację powyższych zadań. Zarówno w Sadku jak i w Długoszu przebudowywane będą kilkuset metrowe odcinki dróg. Na zadanie to składają się prace polegające na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, poboczy i zjazdów oraz oczyszczenie rowów.

Planowany czas realizacji zadania: 31 sierpnia w miejscowości Długosz ,  Sadek do 28 września. 

Oprócz tego w ostatnich tygodniach burmistrz Szydłowca poinformował na facebooku o kilku innych planowanych remontach dróg. Wspomniał chociażby o przebudowie ulicy Żołnierzy Września 1939 roku, przebudowie ulicy Świętokrzyskiej, budowie ulicy Parkowej, a także o budowie ulicy Polnej.