Pomimo figurowania w rejestrze zabytków województwa mazowieckiego, w terenie pozostało niewiele - ukryte wśród drzew ruiny dworskiej rezydencji, zdziczały park oraz fragmenty otaczającego go kamiennego muru, zarastający staw i szczątki dawnego młyna.

Pomimo figurowania w rejestrze zabytków województwa mazowieckiego, w terenie pozostało niewiele – ukryte wśród drzew ruiny dworskiej rezydencji, zdziczały park oraz fragmenty otaczającego go kamiennego muru, zarastający staw i szczątki dawnego młyna.

Do historii przeszedł dramatyczny epizod z 1863r. Tutejszy majątek ziemski należał podówczas do Stadnickich, a hrabia Stadnicki udzielał szerokiej pomocy powstańcom. W odwecie Rosjanie powiesili go w dworskim parku. Tam, gdzie to się stało, położono później pamiątkową płytę. W dziczejącym, zarastającym trawą i zielskiem parku nie sposób odnaleźć śladów tragicznych wydarzeń.