Spotkanie zorganizowano, aby oficjalnie podziękować paniom dyrektorkom za lata pracy poświęcone edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży oraz pełnienie odpowiedzialnej funkcji, jaką jest kierowanie placówką oświatową.

Burmistrz podziękował za wielkie serce i zaangażowanie, nie tylko w kierowaniu placówką, ale w każdą działalność dla dobra naszych najmłodszych, za współpracę z rodzicami, organami gminy i instytucjami kultury. Podkreślił, że obie Panie przygotowały wiele pokoleń dzieci do dorosłego życia, przekazując niezbędną wiedzę o świecie i kompetencje potrzebne do zdobywania dalszej nauki.

W spotkaniu uczestniczyła także Ewa Walczak – dyrektor Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty, która również w ciepłych słowach podziękowała za długoletnią pracę oraz życzliwą gotowość do służenia serdeczną radą wszystkim, którzy tego potrzebowali.

Wręczając bukiety kwiatów i pamiątkowy upominek, życzono Paniom dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia wszystkich planów i zamierzeń.

W nowym roku szkolnym stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Szydłowcu obejmie pani Danuta Gnat, funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Majdowie pełnić będzie pani Barbara Baińska.

foto i info: szydlowiec.pl