Jednym z głównych punktów tegorocznej uroczystości było poświęcenie i przekazanie sztandaru dla Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szydłowcu. Sztandar z rąk Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego odebrał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szydłowcu Aleksy Sasin. W imieniu Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru sztandar wręczał Pan Jan Gula.

Podczas Święta oficjalnie przekazany i poświęcony został samochód ratowniczo – gaśniczy GCBA 5/32 dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Szydłowcu. Akta przekazania oraz kluczyki wręczali: Gustaw Mikołajczyk, Agnieszka Górska, Włodzimierz Górlicki, Bogusława Sołśnia oraz Komendant Powiatowy PSP w Szydłowcu – mł. bryg. Krzysztof Banaszek.

Następnie wręczono awanse, odznaczenia i wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym (strażakom i osobom cywilnym)

  • stopień starszego kapitana otrzymał kpt. Bartłomiej Wilczyński s. Mirosława
  • stopień kapitana otrzymał mł. kpt. Jacek Zdziech s. Tadeusza
  • stopień aspiranta sztabowego otrzymał st. asp. Lech Erbel s. Wacława
  • stopień aspiranta otrzymał mł. asp. Mariusz Wanowski s.Wiesława
  • stopień starszego ogniomistrza otrzymał mł. ogn. Tomasz Sadownik s. Jerzego
  • stopień młodszego ogniomistrza otrzymał st. sekc. Adam Jakubczyk s. Mirosława
  • stopień starszego sekcyjnego otrzymali: sekc. Bożena Piotrowska c. Stanisława, sekc. Piotr Adamczyk s. Krzysztofa, sekc. Marcin Górlicki s. Czesława, sekc. Marcin Bednarczyk s. Piotra.

Nominacje na wyższe stopnie służbowe wręczał Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Gustaw Mikołajczyk w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Szydłowcu mł. bryg. Krzysztofa Banaszka.

Podczas uroczystości odznaczeni zostali: Srebrną odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” – Aleksy Sasin. Brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”- Lech Erbel. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Bartłomiej Wilczyński, Ireneusz Zagórski, Jerzy Feret, Jerzy Michalski, Adam Kojara, Mariusz Chęciński, Marek Chęciński. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Bożena Piotrowska, Rafał Cender, Agnieszka Górska, Damian Nowocień, Jerzy Szadkowski oraz Paweł Szymański. Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Jarosław Prokop, Jacek Chęciński, Grzegorz Gwarek, Piotr Rejczak oraz Sebastian Kaminik.

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczona została również Ochotnicza Straż Pożarna z Ostałówka.

Dyplomy uznania za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz pamiątkowe medale otrzymali: mł. bryg. Krzysztof Banaszek, st. kpt. Arkadiusz Madej, st.kpt. Jarosław Mosiołek, asp. Sztab. Artur Gałązka, st. ogn. Dariusz Pisarski oraz st. ogn. Aleksy Sasin.

Z okazji 20 lat Państwowej Straży Pożarnej Komendant Powiatowy PSP w Szydłowcu za zaangażowanie i działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i strażacką pasję wyróżnił pamiątkowymi medalami następujące osoby: Włodzimierz Górlicki, Marek Sokołowski, Dorota Jakubczyk, Andrzej Jarzyński, ks.Dziekan Adam Radzimirski, Zofia Kosno, Zdzisław Dzik, Zdzisław Bredłowski, Krzysztof Adamczyk, Henryk Kapturski oraz Arkadiusz Tomczyk.

Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Szydłowcu st. kpt. Bartłomiej Wilczyński.

 

 

 

 

fot. Starostwo Powiatowe w Szydłowcu