Jak co roku, był to doskonały moment, by docenić codzienny trud pracowników oświaty oraz wszystkich poświęcających swój czas i energię dla celów dydaktyki. Pani Dyrektor Szkoły Danuta Gnat powitała bardzo serdecznie nauczycieli , uczniów oraz przybyłych rodziców. Podziękowała nauczycielom za pracę i trud włożony w edukację i wychowanie młodego pokolenia. Wręczyła Nagrody Dyrektora nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny uczniów klas II b i II e przygotowany przez panie: Ewę Gawin i Krystynę Jankę. Były wiersze, piosenki, skecze i humorystyczne scenki z życia szkoły. Śpiewem i słowem uczniowie pragnęli wyrazić swoją wdzięczność i szacunek dla swoich nauczycieli. Nad oprawą muzyczną czuwała pani Renata Gromek. Na zakończenie występu artyści wręczyli wszystkim nauczycielom symbolicznego kwiatka. Zebrana w sali gimnastycznej publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi brawami

W imieniu rodziców życzenia złożyli przedstawiciele Rady Rodziców pani Agnieszka Tomczyk i pan Sławomir Nojek. Były kwiaty i słowa uznania dla dyrekcji, nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Dzień upłynął wszystkim w miłej i serdecznej atmosferze.

densobieski2