Wizyta w Radomiu, była okazją do zapoznania się ze specyfiką służy funkcjonariuszy wybranych wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji. Rozpoczęto ją od obejrzenia nowo otwartej strzelnicy krytej, gdzie funkcjonariusze Policji doskonalą swoje umiejętności strzeleckie. Następnie krótkie spotkanie z pracownikiem Wydziału Kadr i Szkolenia, który przedstawił uczniom formalne wymagania rekrutacyjne do służby w Policji. Wizyta w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji. Krótki wykład na temat zadań realizowanych na co dzień przez funkcjonariuszy prewencji, a także demonstracja wyposażenia osobistego. Następnym punktem wycieczki było spotkanie z funkcjonariuszami Sekcji Antyterrorystycznej Komendy Wojewódzkiej Policji. Możliwość uzyskania informacji dotyczących specyfiki funkcjonowania tej elitarnej komórki, a także obejrzenie wyposażenie jakiem dysponują jej członkowie podczas wykonywania zadań służbowych. Po tej prezentacji wizyta w Sztabie Policji i zapoznanie się ze specyfiką służby oficerów dyżurnych stanowiska kierowania, które jest sercem komendy wojewódzkiej. Ostatnim punktem wycieczki było Laboratorium Kryminalistyczne, poznanie jego struktury organizacyjnej oraz pracy ekspertów kryminalistyki. Zapoznanie się z niektórymi metodami i sposobami zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia, jak również obserwacja pracy węchowej psa z pracowni osmologicznej.

Uczniowie klasy o profilu policyjnym w trakcie swej nauki zapoznają się z szeregiem zagadnień dotyczących służby w Policji. Możliwość bezpośredniego spotkania się z funkcjonariuszami poszczególnych wydziałów,  poznanie sprzętu i wyposażenia stosowanego w codziennej służbie oraz uzyskanie informacji bezpośrednio od ekspertów w danych dziedzinach, stanowi dla młodzieży element praktycznego poznania i uzupełnienia wiedzy.

Opiekunem ze strony Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu była nadkom. Katarzyna Kucharska, a wyjazd uczniów z Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu zorganizowali nadkom. Robert Wyciszkiewicz i Renata Basaj.

klasapol1 

klasapol2 

klasapol3