Przedsięwzięcie ma za zadanie promować ciekawe projekty sfinansowane ze środków UE w całym kraju.

Do włączenia się w akcję „dnia otwartego” została zaproszona również Gmina Szydłowiec.

8 maja na Rynku Wielkim zorganizowany zostanie punkt konsultacyjny, gdzie będzie można uzyskać informację na temat Funduszy Europejskich, pozyskiwania środków z UE oraz zapoznać się projektami współfinansowanymi ze środków UE, zrealizowanymi na terenie naszej gminy. Tego dnia w Szydłowcu udostępnione będą do zwiedzania obiekty, które zostały zrewitalizowane w ramach projektu „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza. Na rynku odbędą się występy artystyczne w wykonaniu uczniów z szydłowieckich szkół, zaśpiewa również zespół „Senioritas – Malinki”. Szczegóły na plakacie. Zapraszamy.

dniotwartefunduszyeuro1