W ewakuacji uczestniczyli uczniowie obecni w szkole, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Wszyscy zachowując środki bezpieczeństwa, szybko opuścili budynek szkoły. Akcja została przeprowadzona bardzo sprawnie.

Próbna ewakuacja szkoły jest elementem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Sprawnie przeprowadzona ewakuacja gwarantuje bezpieczeństwo uczniom i pracownikom w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych.

ewakuacjakopernik1