Była to na szczęście tylko PRÓBNA EWAKUACJA.

Głównym celem ewakuacji było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuch pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Dokładnie o godzinie 10:46 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Procedura ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki. Tam nauczyciele złożyli meldunek p. dyrektor szkoły.

Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki, czas opuszczenia budynku wynosił 3 minuty.