9 października w Świetlicy Wiejskiej w Zbijowie Małym odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich oraz Radę Sołecką.

W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy Zbijowa a także delegacje Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Mirów, sołectw, przedstawiciele samorządu oraz jednostek podległych. Smakowite potrawy regionalne, uczestnicy w tradycyjnych strojach ludowych, zabawy i muzyka na żywo w wykonaniu zespołu Kongres to tylko część atrakcji jakie przygotowali organizatorzy.

Inauguracji Festynu dokonała sołtys sołectwa Zbijów Mały – Barbara Pajek, która powitała zebranych gości. Po oficjalnym otwarciu na scenie pojawiły się zespoły lokalnych KGW, które zaprezentowały program artystyczny oparty o tradycyjną muzykę ludową. Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się biesiada ludowa przy dźwiękach zespołu Kongres. Parkiet zapełnił się uczestnikami imprezy, którzy bawili się do późnych godzin wieczornych.

W związku z tym, że zbliża się termin oficjalnego oddania do użytku świetlicy wiejskiej wójt gminy – Artur Siwiorek, przekazał na ręce sołtys Barbary Pajek krzyż przywieziony z Jasnej Góry, który docelowo ma zawisnąć w budynku świetlicowym.

W gronie zaproszonych gości pojawili się przedstawiciele lokalnych samorządów oraz instytucji. Powiat Szydłowiecki reprezentowali radni powiatowi na czele z wicestarostą – Anitą Gołosz. Wśród przedstawicieli gminnego samorządu obecni byli: przewodniczący Rady Gminy Mirów Wiesław Morawiak oraz wójt Artur Siwiorek.

info: Gmina Mirów