Wniosek „Zdalna szkoła +” w Gminie Orońsko przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 74 999,96 tys. zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych.

Dzięki dotacji Samorząd Gminy Orońsko zakupił 28 nowych laptopów wraz z torbą i myszką bezprzewodową oraz oprogramowaniem biurowym, które trafią do przedszkola i szkół podstawowych z terenu Gminy Orońsko, a następnie do rodzin uczniów w szczególności wielodzietnych, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zajęć w trybie zdalnego nauczania.

Zakup sfinansowany jest ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków UE Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

info: UG w Orońsku