Wybory Samorządowe 2018 już 21 października! Przedstawiamy naszym czytelnikom kandydaturę Agnieszki Górskiej, która startuje w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z ramienia KW Prawo i Sprawiedliwość.

Agnieszka Górska – Twój przedstawiciel w Samorządzie Województwa Mazowieckiego.

42 lata, mężatka, mgr ekonomii, ukończyła również studia menadżerskie Polish American Postgraduate Management Study Program MBA University of Minnesota, posiada również kwalifikację do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, Radna Województwa Mazowieckiego od 2005 roku. W pracy samorządowej zajmowała się sprawami związanymi ze strategią rozwoju regionalnego, infrastrukturą drogowa i kolejową oraz kulturą.

Szanowni Państwo!

Od kilku lat w Polsce, podejmowanie najważniejszych decyzji przejęła partia Prawo i Sprawiedliwość, to grupa osób, którym „dobro wspólne” przyświeca w działaniu. Działania te, tak ważne dla Polskiego społeczeństwa maja bezpośredni wpływ również na Sejmik Województwa Mazowieckiego. To dzięki nim, tylko w 2017 roku dochody budżetowe Sejmiku zwiększyły się o około 30%. Wpływy z podatków PIT i CIT, które stanowią główne źródło naszych dochodów, to dodatkowe, realne miliony do wydatkowania dla nas wszystkich. To dzięki tym działaniom, dofinansowane zostały inwestycje w oświatę, służbę zdrowia, sport, a także w jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
Podczas rządów poprzedników mieliśmy różne problemy finansowe w samorządzie, albowiem potrzeby były ogromne, a pieniądze nie wpływały do budżetu w takiej wysokości jak powinny. To za czasów działania koalicji PO-PSL, załamały się finanse na Mazowszu i wstrzymano prawie wszystkie inwestycje. To ciągłe zadłużanie się województwa doprowadziło, prawie na skraj bankructwa sejmik.
Od wielu lat opozycja będąca w Sejmiku Woj. Mazowieckiego głównie Prawo i Sprawiedliwość, przestrzegała przed pochopnymi decyzjami dot. zaciągania nowych kredytów przez zarząd województwa, o wyłączeniu terytorialnym Warszawy tak abyśmy nie utracili finansowania unijnego na perspektywę 2014-2020. Z kwitnącego, najbogatszego regionu, Mazowsze zepchnięte zostało na pozycje prawie bankruta. To nie tylko rezultat tzw. czynników obiektywnych, ale także braku roztropności przy planowaniu i zarządzaniu województwem. Taki jest smutny bilans ostatnich lat.

Dziś istnieje ogromna potrzeba aby działania prowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość na szczeblu rządowym, były kontynuowane w samorządach, przede wszystkim w samorządzie województwa mazowieckiego, największym województwie w Polsce.

Dotrzymaliśmy słowa w rządzie!

Dotrzymamy w samorządzie!

Dlatego potrzebni są ludzie PiS w samorządzie, skuteczna wizja i plany mające na celu odzyskanie przez Mazowsze utraconej pozycji.

Dlatego też w Samorządzie Województwa Mazowieckiego będę:

  • Pracowała nad odbudowaniem stabilnej sytuacji budżetu Mazowsza.
  • Zabiegała o zwiększenie finansowania inwestycji na subregion radomski.
  • Walczyła o to aby polityka samorządowa odpowiadała potrzebom mieszkańców Mazowsza a instytucje miały odpowiedni poziom finansowania.

Ziemia Radomska proponuję:

  • Kontynuowanie wojewódzkich programów wspierających samorządy gminne i powiatowe (dotacje na drogi, szkoły, infrastrukturę sportową, wyposażenie straży pożarnych, policji itp.)
  • Zawarcie Paktu na rzecz Rozwoju Ziemi Radomskiej, który podpisałyby wszystkie znaczące siły polityczne. Pakt zobowiązywałby je do ścisłej współpracy dla dobra mieszkańców naszego subregionu. Praktyka dowodzi, że szereg projektów na Ziemi Radomskiej nie zostało zrealizowanych ze względu na rywalizację osób i partii politycznych. Czas to zmienić!
  • Kontynuację programu rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, poprzez zakończenie wysiłków na rzecz uruchomienia Portu Lotniczego Radom, jako zapasowego lotniska dla Lotniska Chopina, zakończenie modernizacji linii kolejowej Radom-Warszawa oraz dróg wojewódzkich zapewniających sprawną komunikację.
  • Utworzenie kompetentnego doradztwa dla instytucji i podmiotów ubiegających się o pozyskanie funduszy rządowych i unijnych.
    Kontynuowanie starań na rzecz odbudowy połączeń autobusowych na terenie województwa.