Było to niekomercyjne przedsięwzięcie o zasięgu międzynarodowym noszące znamiona pożytku publicznego o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 17 oraz 6,20 i 32 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mające na celu w szczególności:

  • podniesienie poziomu sportowego zawodników sportów walki
  • nauka samoobrony dla wszystkich chętnych
  • popularyzacja aktywności fizycznej i powszechnego uczestnictwa w sporcie
  • profilaktyka społeczna w aspekcie przeciwdziałania przemocy oraz walorów wychowawczych sztuki Karate
  • promocja Polski, Województwa Mazowieckiego, Powiatu Szydłowieckiego oraz Miasta i Gminy Szydłowiec
  • integracja środowiska i rozwijanie pozytywnych cech wolicjonalnych uczestników
  • stymulowanie rozwoju Karate w Polsce, w tym w aspekcie ponadczasowych idei i wzorców etycznych

Przedsięwzięcie polegało na realizacji cyklu czterech bloków szkoleniowych Karate Kyokushin z rozbudowanym modułem technik samoobrony dla wszystkich, z których w każdym udział wzięło od 50 do 80 uczestników z Polski i zagranicy, zarówno osób dorosłych jak i dzieci. Zajęcia prowadziła międzynarodowa grupa wybitnych instruktorów z Danii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, posiadających stopień wyszkolenia minimum 5 Dan (tytuł Shihan „mistrz profesor”)

  • Shihan Klaus Rex – 6 Dan – członek międzynarodowych władz organizacji I.K.O Matsushima, Prezydent Oddziału Europejskiego International Karate Organization Kyokushin Kaikan IKO Matsushima Honbu Japan (Światowej Organizacji Karate Kyokushin Matsushima z siedzibą w Japonii)
  • Shihan Gabriel Berluenga – 6 Dan – Branch Chief Hiszpania
  • Shihan Roman Kucfir – 5 Dan – Branch Chief UK
W Seminarium udział wzięli zawodnicy i miłośnicy sztuk walki, zainteresowani nauką samoobrony, uczniowie szydłowieckich szkół – w tym z klas mundurowych Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu oraz chętni funkcjonariusze służb mundurowych. Wspaniałe dopełnienie przedsięwzięcia stanowił integralny moduł Seminarium – Mini Konferencja, pt. „Stop przemocy rówieśniczej” zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Szydłowcu, z warsztatami zawierającymi elementy profilaktyki społecznej przygotowanymi we współpracy z szydłowiecką Fundacją „Osiem Marzeń”, oraz pokazem podstawowych technik pierwszej pomocy.
 
Duże zainteresowanie licznie zgromadzonej publiczności wzbudziła również wystawa fotografii, pt.”Powiat Szydłowiecki na starych kliszach”, zorganizowana przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu. Pomiędzy zajęciami szkoleniowymi przewidziano czas na zwiedzanie Szydłowca i poznanie jego historii, spotkania z dziećmi i młodzieżą, oficjalne wizyty w Starostwie i Ratuszu oraz szydłowieckich szkołach. Był to istotny element promocji Powiatu Szydłowieckiego oraz Miasta i Gminy Szydłowiec.
 
Tegoroczne Międzynarodowe Seminarium Karate Kyokushin Matsushima w Szydłowcu, wzbudzając duże zainteresowanie społeczne oraz uzyskując świetne recenzje uczestników, było inauguracją przedsięwzięcia które będzie realizowane w Powiecie Szydłowieckim cyklicznie każdego roku.
 
Szerokie zainteresowanie publiczne oraz walor profilaktyki społecznej, wspaniała atmosfera panująca wśród uczestników oraz doskonała współpraca podmiotów realizujących przedsięwzięcie bez wątpienia może stanowić przykład dobrych praktyk, będąc przy tym doskonałym prognostykiem na przyszłość.
{phocagallery view=category|categoryid=128|limitstart=0|limitcount=19|detail=5|imageordering=5}