Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – „Zamek”

dyrektor: Małgorzata Bernatek

Kontakt:
ul. Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec

Więcej informacji na temat organizowanych imprez czy klubów działających przy SCKiS – „Zamek” znajdziecie pod adresem sckzamek.pl.

 

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych

dyrektor: Aneta Oborny

Kontakt:

Więcej informacji o organizowanych przedsięwzięciach i informacji dla turystów pod adresem muzeuminstrumentow.pl.

 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

dyrektor: Jan Gagacki
ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko
tel. (048) 618 45 16, (048) 618 40 27
e-mail: sekretariat@rzezba-oronsko.pl
www.sculpture.art.pl