Zarówno Szydłowiecka Rada Seniorów jak i Młodzieżowa Rada Miejska to ciała doradcze powołona przez szydłowiecką Radę Miejską. Powołanie obu rad to była jedna z obietnic wyborczych obecnego burmistrza Szydłowca Artura Ludwa. 

O ile na początku działalności rad było o nich głośno tak w ostatnim czasie jakby ciszej, dlatego postanowiliśmy zapytać burmistrza o ich działalność.

Do chwili obecnej Szydłowiecka Rada Seniorów odbyła jedenaście posiedzeń. W ich trakcie reprezentanci seniorów spotkali się m.in z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu, prezesem Ciepłowni Miejskiej, naczelnikiem Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, główną księgową Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu oraz prezesem Wodociągów i Kanalizacji. SRS objęła swym patronatem akcję „Seniorzy Seniorom” oraz „Seniorzy dla Miasta”

– Dużym sukcesem działalności Szydłowieckiej Rady Seniorów jest uzyskanie przez Radę mandatu w Ogólnopolskim Parlamencie Seniorów, do którego delegatem jest przewodniczący SRS Kazimierz Zawadzki. Reprezentant SRS bierze także udział w posiedzeniach Sejmiku Senioralnego Województwa Mazowieckiego organizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. W trakcie każdego posiedzenia członkowie Szydłowieckiej Rady Seniorów zgłaszają także problemy, na które napotykają na co dzień – powiedział nam burmistrz Artur Ludew.

Młodzieżowa Rada Miejska uczestniczyła w pięciu oficjalnych posiedzeniah oraz kilkunastu spotkaniach roboczych, choć – jak mówi burmistrz – głównym kanałem komunikacji pomiędzy członkami MRM jet internet.

– Do najważniejszych inicjatyw Młodzieżowej Rady Miejskiej należy niewątpliwie akcja „Razem Zadbajmy o nasz lat” w trakcie Dnia Ziemi w 2016 roku, zorganizowana wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Woli Korzeniowej oraz Nadleśnictwem Skarżysko – przypomina burmistrz.

W niedzielę 9 lipca MRM współorganizowała „Uliczne Granie” połączone z wystawą artystów szydłowieckich oraz promocją działań szydłowieckiej autorki Olgi Wojciechowskiej.

– Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej odbyło również wizytę studyjną w Urzędzie Miasta Skarżysko – Kamienna, gdzie spotkało się z przedstawicielami Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w celu wymiany pomysłów. Z inicjatywy członków MRM utworzono galerię na ścianach klatki schodowej prowadzącej na wieżę szydłowieckiego ratusza. Dzięki pracy członków MRM zaktualizowano plan miasta wywieszony w kilku lokalizacjach w Szydłowcu, kolejne mapy czekają na rozwieszenie – dopowiada Artur Ludew.

– Członkowie MRM przedstawili swoją propozycję na projekt rewitalizacji Placu Marii Konopnickiej oraz zasugerowali zmiany w koncepcji zagospodarowania zalewu w Szydłowcu. Jeszcze na te wakacje planowana jest akcja „Ściany Szydłowiec”. Członkowie MRM niejednokrotnie brali udział w zbiórkach organizowanych na terenie naszego miasta oraz wspomagali organizację wydarzeń kulturalnych. Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej chętnie odpowiadają na zaproszenia kierowane przez Urząd Miejski biorąc udział w konsultacjach społecznych dotyczących zalewu czy rewitalizacji, a także pomagają porządkować miasto korzystać z aplikacji Alertownik. Często również zgłaszają swoje sugestie na temat zmian wizualnych w mieście. Młodzież proponowała również objazdy po całej Gminie Szydłowiec, które miały na celu zlokalizowanie mankamentów infrastrukturalnych oraz estetycznych i przekazanie informacji na ich temat do Referatu Gospodarki Komunalnej. Przewodniczący MRM uczestniczył w dwóch takich objazdach – dowiadujemy się w dalszej części wypowiedzi burmistrza Ludwa.

Burmistrz Artur Ludew prawie na sam koniec dodaje – Obie rady aktywnie włączyły się w promocję programu „Mieszkasz w Szydłowcu – Kupujesz w Szydłowcu”, zachęcając mieszkańców do wyrabiania kart a przedsiębiorców do wzięcia w nim udziału. Rady chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych takich jak zbieranie korków dla Maksa czy Szlachetna Paczka. Radni zorganizowali także spotkanie opłatkowe, które było integracją międzypokoleniową mieszkańców i pozwoliło na wymianę poglądów i pomysłów. 

– Jeśli chodzi o moją ocenę pracy Szydłowieckiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej to uważam, że współpraca ta układa się dobrze. Urząd korzysta z „dodatkowych oczu i uszu” radnych, którzy nie pozostają obojętni na problemy napotkane na terenie miasta i gminy, co nie oznacza, że nie ma takich płaszczyzn działania, nad którymi należy pracować w celu ich poprawy bądź usprawnienia. Cały czas uczymy się nawzajem i na podstawie własnych doświadczeń staramy się wyciagnąć wnioski na przyszłość – zakończył obszerną wypowiedź burmistrz Artur Ludew.

Przypominamy, że Szydłowiecka Rada Seniorów rozpoczęła swoją działalność 2 lipca 2015, a Młodzieżowa Rada Miejska 22 października 2015 roku.

Otrzymalismy również informację, że ze spotkań Szydłowieckiej Rady Seniorów i oficjalnych spotkań Młodzieżowej Rady Miejskiej sporządzone zostały protokoły, które dostępne są do wglądu u opiekuna w/w Rad Michała Kwiatka.