Publiczna Szkoła Specjalna ogłasza nabór! Nasza Szkoła przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, ze spektrum autyzmu, z wadami słuchu i wzroku, z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną, którzy podsiadają orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
W placówce prowadzone są różnorodne formy terapii dostosowane do potrzeb uczniów.

Szkoła realizuje wszystkie zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Kadra zatrudniona w placówce – oligofrenopedagodzy, pedagodzy, terapeuci, psycholog, logopedzi, neurologopeda, reedukatorzy do rewalidacji – posiadają specjalistyczne przygotowanie do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Gwarantujemy:

  • edukację w mało licznych klasach
  • indywidualizację pracy z każdym dzieckiem
  • poczucie bezpieczeństwa
  • miłą i przyjazną atmosferę
  • różnorodne formy nauczania

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą kształcenia i odwiedzenie strony na facebooku TUTAJ

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu – chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.