Uroczystości rozpocznie msza św. w kościele św. Zygmunta o godzinie 16.oo. Następnie uczestnicy złożą kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki na Rynku Wielkim. 

Punktem kulminacyjnym szydłowieckiego „Święta Rzemiosła” będzie spotkanie w lokalu „Lodownia”, gdzie organizatorzy przywitają wszystkich rzemieślników, przedstawiony zostanie zarys szydłowieckiego rzemiosła, nie zabraknie również pokazu artystycznego oraz integracyjnego spotkania wszystkich zaproszonych. 

Najważniejszą chwilą tej części będzie nadanie Jerzemu Jedlińskiemu (rzemieślinkowi z Szydłowca, z rodziny o bogatych tradycjach rzemieślniczych) odznaczenia „Szabli Kilińskiego”, najwyższego odznaczenia rzemieślniczego. Nadawane jest rzemieślnikom (członkom organizacji samorządu rzemiosła) m.in. za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie jego osiągnięć w kraju i zagranicą, inicjatywę, zaangażowanie i ofiarną działalność w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości, zwłaszcza szczebla krajowego.

Już dziś gratulujemy panu Jerzemu Jedlińskiemu (na zdjęciu z prawej, z lewej Jan Jaworski prezes Izby Rzemiosła w Radomiu)

fot. Marek Sokołowski/Dom Na Skale/