Wśród komentarzy panuje powszechna opinia, że czas „starych wyjadaczy” już minął. Mówiąc „starych” ma się na myśli być może tych, którzy w samorządzie są już od wielu wielu lat. Jest to jednak powiązane również z wiekiem metrykalnym danego kandydata.

W Szydłowcu panuje nastrój, że „czas na młodych”, „czas na nowych”, „czas na nieuwikłanych samorządowo”. Czy tak się stanie? Ciężko stwierdzić. Patrząc jednak na listy wyborcze, można w wielu momentach odnieść wrażenie, że Ci „młodzi” kandydaci pojawili się na nich z…przypadku. Co to oznacza? Ano tyle, że pojawili się na liście jako typowe „zapchaj dziury”. Ileż to nazwisk posiadają listy, które do tej pory siedziały w ukryciu? Ileż to nazwisk, które nie dały od siebie nawet cząstki społecznego działania? Ileż to nazwisk, którego nie udzielają się na forum publicznym, internetowym? Ileż to nazwisk, o których nic nie wiemy? Dużo tych nazwisk. Sprawdźcie sami.

Co w takim razie kieruje „młodymi-nowymi” kandydatami? Z pewnością w wielu przypadkach szczera chęć zmiany, szczera chęć poprawy warunków życia w Szydłowcu itd. Niestety…w również wielu (albo nawet w większości) powodami jest łatwa kasa, dostęp do ważnych informacji. Na szczęście wielu takich „cwaniaków” jest na liście zwyczajnie z przypadku i raczej z przypadku do władzy nie dojdą.

Najmłodsze listy w tegorocznych wyborach wystawiły dwa komitety: Nasz Dom Szydłowiec w wyborach do Rady Miejskiej prezentują średnią wieku – 37,5. Natomiast SLD Lewica Razem w wyboracy do Rady Powiatu – 38,1. Młode składy prezentują również Nasze Ludowe Porozumienie w wyborach do RM – 40,8, a także Solidarny Samorząd do RM – 42,7, a do RP – 40,3.

Średnia wieku w innych komitetach wygląda następująco:

– do Rady Miejskiej: Polskie Stronnictwo Ludowe – 48,5, Prawo i Sprawiedliwość – 48,2, SLD Lewica Razem – 46,6, Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej – 46,6, Porozumienie Gospodarcze – 48,5. Nie braliśmy pod uwagę Wspólnoty Szydłowieckiej Razem, ponieważ jest tam tylko jedna kandydatka.

– do Rady Powiatu: Polskie Stronnictwo Ludowe – 47,1, Prawo i Sprawiedliwość – 49,9, Porozumienie Gospodarcze – 47,9, Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej – 48,6 oraz Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej Razem – 50,1 czyli lista, która prezentuje najwyższą średnią wieku.

Sprawdziliśmy również przedziały wiekowe i tak w przedziale wiekowym 20-29 lat najwięcej kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej we wszystkich okręgach proponuje SLD Lewica Razem – 3. Przedział wieku 30-39 lat, króluje we Wspólnocie Ziemi Szydłowieckiej i Naszym Ludowym Porozumieniu po 4 kandydatów. 40-49 lat to domena Porozumienia Gospodarczego, który to komitet wystawił 5 takich kandydatów. Ten sam komitet góruje również w przedziale wiekowym 50-59, ale tutaj już wspólnie z Wspólnotą Ziemi Szydłowieckiej, oba komitety wystawiły 5 kandydatów w tym przedziale. Najwięcej kandydatów w przedziale wiekowym 60-69 wystawiły komiety SLD Lewica Razem oraz Prawo i Sprawiedliwość po 3. Do Rady Miejskiej mamy tylko jednego kandydata w przedziale wiekowym 70-79 i wystawiło go Porozumienie Gospodarcze.

W wyborach do Rady Powiatu (w okręgu szydłowieckim) przedziały wiekowe wyglądają tak: młodych ludzi w przedziale 20-29 najwięcej maja SLD Lewica Razem i Porozumienie Gospodarcze, bo po 3. Przedział wiekowy 30-39 to zdecydowana przewaga Solidarnego Samorządu i SLD Lewicy Razem, które mają po 7 takich kandydatów na swoich listach. Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej ma 4 kandydatów w przedziale 40-49 i jest to najlepszy wynik. Najwięcej kandydatów w przedziale wiekowym 50-59 bo po 6, mają: Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej, Wspólnota Szydłowiecka Razem oraz Prawo i Sprawiedliwość. Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Porozumienie Gospodarcze mają natomiast najwiecej kandydatów z przedziału 60-69, po 4. Do Rady Powiatu (z okręgu szydłowieckiego) startuje również dwóch kandydatów z przedziału 70-79, po jednym takim kandydacie mają: Porozumienie Gospodarcze oraz Prawo i Sprawiedliwość.

 

Wybory zapowiadają się ciekawie o ile w gminie jest po kilku kandydatów w okręgu na jedno miejsce, które dostaje się do Rady, o tyle w powiecie możemy być świadkami bardzo ciekawej batalii. W samym Szydłowcu, na 8 miejsc