Po uruchomieniu pierwszego agregatu kogeneracyjnego (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej) Ciepłownia Miejska w Szydłowcu jest w trakcie kolejnej inwestycji.

Jej efektem będzie moduł energetyczny składający się z następujących elementów: kogeneracja nr 2 o mocy elektrycznej 0,8 MW i cieplnej ok. 1 MW, farmy fotowoltaicznej o mocy 100 kW, pompy ciepła o mocy 30 kW i akumulatora ciepła.

Na tę inwestycję Ciepłownia Miejska w Szydłowcu uzyskała pomoc finansową z NFOŚiGW w łącznej wysokości 9.891.230,00 zł z czego bezzwrotna dotacja wynosi 4.945.829,00 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na połowę przyszłego roku.

Info i foto: UM w Szydłowcu