5 października odbył się odbiór inwestycji realizowanej we współpracy gminy Szydłowiec i powiatu szydłowieckiego.

Do użytku został oddany kolejny, przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 4003W Szydłowiec-Antoniów- gr. woj. ul. Folwarczna i ul. Podgórze w Szydłowcu. Zakres prac był bardzo szeroki. Zadanie obejmowało: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, nawierzchnię, system odwodnienia, roboty wykończeniowe.

Całkowity koszt prac to 148 830,63 zł, w tym 50.000 zł wkładu Gminy Szydłowiec. Zadanie wykonała firma BUDROMOST-STARACHOWICE.

Realizacja inwestycji ma wpłynąć na poprawę warunków życia mieszkańców.

Info. Urząd Miejski w Szydłowcu