Dawny pomnik mieszczki szydłowieckiej – Zośki

To dawny pomnik mieszczki szydłowieckiej – Zośki pochodzący najprawdopodobniej z okresu pierwszych Radziwiłłów.

Mieściła się na nim figura kobiety, na platformie z balustradą. Później użyta jako nagrobek ks. Straszaka na cmentarzu parafialnym, w ostatnich latach, powróciła na Rynek Wielki.