W środę 6 listopada w biurze Rady Miejskiej zebrali się członkowie Komisji Doraźnej do spraw przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej przez radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu.

W skład powołanej 24 września podczas sesji Rady Miejskiej komisji wchodzą radni: Dorota Jakubczyk – przewodnicząca, Arkadiusz Sokołowski, Wioleta Turek, Maciej Kapturski, Paweł Bloch, Piotr Sadza i Paweł Surdy.

Sprawa dotyczy piątki radnych:

  • Marka Plewy – w zakresie pełnienia funkcji kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Osobom Niepełnosprawnym, którego siedziba mieści się w budynku będącym mieniem Gminy
  • Marka Ceglińskiego – w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której dostarcza, na podstawie umowy podpisanej z Gminą, mięso do stołówek szkolnych na terenie Gminy
  • Adama Pietrasa – w zakresie prowadzenia agencji ubezpieczeniowej, która dokonuje ubezpieczeń pojazdów będących własnością podmiotów gminnych
  • Anny Majstrak – w zakresie prowadzenia działalności z naruszeniem wskazanego przepisu
  • Jadwigi Kopyckiej – w zakresie prowadzenia działalności z naruszeniem ust. 2 wskazanego przepisu

Do wojewody mazowieckiego wysłany został anonimowy donos w którym wskazano prawdopodobieństwo naruszenia przepisów ustawy o samorządzie gminnym w zakresie art. 24f. TUTAJ

Wojewoda mazowiecki w trybie pilnym poprosił Radę Miejską o zajęcie się tą sprawą.

Ciekawostką jest fakt, że Rada Miejska nie miała możliwości zapoznać się z dokładną treścią donosu. Nie wiadomo co dokładnie poszczególnemu radnemu jest zarzucane. Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Koniarczyk poinformował, że na początku września 2019 roku zwrócił się do wojewody mazowieckiego o udostępnienie treści donosu, do tej pory nie otrzymał jednak informacji zwrotnej.

Wszyscy z pięciu radnych co do których działalności gospodarczej zgłoszone zostały wątpliwości, zostali poproszeni o złożenie wyjaśnień na podstawie których debatowała Komisja Doraźna. Spotkanie odbywało się w obecności radcy prawnego, który rozwiewał ewentualne wątpliwości radnych. Wątpliwości, lub prośby o doprecyzowanie wyjaśnień pojawiły się w przypadku radnych Anny Majstrak, Marka Ceglińskiego i Marka Plewy.

Z trwającego około 90 minut posiedzenia Komisji Doraźnej można wywnioskować, że żaden z pięciu radnych przez szydłowiecką Radę Miejską nie zostanie odwołany. Złożone zostały wyjaśnienia, tam gdzie była taka potrzeba zaniechano współpracy z gminą Szydłowiec, inne zarzuty były całkowicie chybione, niektóre ciężko było rozstrzygnąć z racji braku dostępu do treści anonimowego donosu.

Zdaje się, że z „dużej chmury mały deszcz”. Rada Miejska nie pozbawi radnych mandatów, z drugiej strony ciekawe jak do takiej decyzji radnych ustosunkuje się wojewoda mazowiecki, którego Wydział Nadzoru Prawnego sugerował potraktować sprawę jako pilną.

Czy anonimowy donos zawiera jakieś istotne wiadomości? czy tylko te informacje zawarte w piśmie od wojewody?

Na tę chwile jedno jest pewne. Komisja Doraźna do spraw przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej przez radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu, nie znalazła żadnego konkretnego powodu, aby któregoś z radnych odwołać. Pomimo tego, że w kuluarach mówiło się o tym, że dwójka ze wspomnianej piątki może się nie wybronić.

Przygotowany zostanie projekt uchwały, we współpracy z radcą prawnym, który będzie musiał być przegłosowany przez Radę Miejską, prawdopodobnie na najbliższej sesji, której terminu jeszcze nie znamy.