Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. z 2020 poz. 1758 informuję, iż od 10 października 2020 roku Powiat Szydłowiecki zostaje objęty „obszarem czerwonym”.

Mając na uwadze powyższe, w załączeniu starosta szydłowiecki przekazuje zestawienie obostrzeń dla „obszaru żółtego” i „obszaru czerwonego”.