W ramach zawodów odbędzie się 7 rund (4 w sobotę i 3 ostatnie w niedzielę) po 1 godzinie na zawodnika na partię, z zapisem. Początek zmagań szachowych każdego dnia godz. 9.00. W turnieju będzie można uzyskać bądź podwyższyć kategorię szachową do II włącznie. Sędzia turnieju – Jacek Sieczkowski z Radomia (sędzia klasy państwowej). Będzie obowiązywało wpisowe na rzecz „Wieży” Szydłowiec (współorganizatora) w wysokości 20 zł – senior, 10 zł -junior, dzieci do lat 10 i kobiety – zwolnione z wpisowego. Zachęcamy do udziału w turnieju i zgłaszania się do niego, w sposób szczególny młodzież i dzieci szkolne: telefonicznie na numer 608 494 049 lub —e-mail: michal.kojara@interia.pl do dnia 9 grudnia 2015r. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, miejscowość, nazwę szkoły w przypadku juniorów, posiadaną kategorię szachową (lub jej brak), datę urodzenia, i ewentualnie telefon kontaktowy. W przypadku uczniów może być to telefon do szkoły.

Przypominamy, że uprawnionymi do udziału w mistrzostwach są szachiści zamieszkujący na terenie powiatu szydłowieckiego (na stałe lub czasowo), a także osoby pracujące na terenie powiatu szydłowieckiego (niezależnie gdzie mieszkają) oraz uczniowie szydłowieckich szkół ponadgimnazjalnych (też niezależnie gdzie mieszkają). Turniej będzie jeden, ale będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja juniorów. Przyznane będą tytuły: mistrza powiatu, mistrza powiatu juniorów i mistrza powiatu w kategorii szkół podstawowych. Zwycięzcy i podium w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody. Przewiduje się też nagrody specjalne: dla najstarszego i najmłodszego zawodnika oraz najlepszej zawodniczki, także za najpiękniejszą partię. Jest to już VI edycja Mistrzostw. Organizatorem turnieju jest Powiat Szydłowiecki a współorganizatorem KSz. „Wieża” Szydłowiec. Liczymy również na wsparcie ze strony gmin powiatu nagrodami dla najlepszych zawodników poszczególnych gmin. ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU !

Informują: Marian Frąk – prezes „Wieży” Szydłowiec

Michał Kojara – sekretarz