Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zdzisława Nowakowskiego. Jego żonie Marii i całej Rodzinie składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Hanuszowie