Zapraszamy 24 MARCA 2015 R., O GODZ. 17.00 w siedzibie szkoły przy ul. Folwarcznej 4